Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenie rejestrów VAT
 • JPK
 • pomoc w zakresie zaległości podatkowych i ZUS
 • prowadzenie księgi handlowej
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałt
 • sporządzenie wszelkich deklaracji podatkowych
 • prowadzenie kadr i płac
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS