Księgi przychodów i rozchodów

KPiR jest narzędziem księgowym, które pozwala na prowadzenie ewidencji przez zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa. Księga przychodów i rozchodów służy do rejestrowania tak przychodów, na przykład ze sprzedaży, jak i ponoszonych kosztów. Oferuję pełną obsługę związaną z prawidłowym i terminowym prowadzeniem tego rodzaju rozliczeń.

ksiegi-przychodow